ის სხვა მაღაროებსაც მოუწოდებს, რომ მათ სოლიდარობა გამოუცხადონ.