გერმანიამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დეპორტაციის ზომები გაამკაცრა

Published:

გერმანიის პარლამენტმა მიიღო კანონი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დეპორტაციის ზომების გამკაცრების შესახებ, რომლებსაც არ ქვთ კანონიერი საფუძველი გერმანიაში იმყოფებოდნენ. ახალი კანონის მიზანია მიგრანტებს, რომლებმაც ლტოლვილის სტატუსის მიღებაზე უარი ეთქვათ, დატოვონ გერმანია და დაბრუნდნენ სამშობლოში.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებაა დეპორტაციის მოლოდინში მყოფი არალეგალი მიგრანტების დაკავების მაქსიმალური ვადის 10-დან 28 დღემდე გახანგრძლივება.

გარდა ამისა, პოლიციამ მიიღო უფლება ეძებოს დეპორტაციას დაქვემდებარებული უცხოელები არა მხოლოდ ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებლებში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, არამედ სხვაგანაც. მსგავსი ქმედებები განხორციელდება მხოლოდ ღამის საათებში დაიშვება, დეპორტაციის შესახებ კი წინასწარ აღარ გააფრთხილებენ. გამონაკლისი გათვალისწინებულია მხოლოდ 12 წლამდე ბავშვების მქონე ოჯახებისთვის.

ამასთან, კანონი თავშესაფრის მაძიებლებს საშუალებას აძლევს გერმანიაში დასაქმდნენ ქვეყანაში ექვსთვიანი ცხოვრების შემდეგ. ადრე ეს შესაძლებელი იყო ცხრა თვის შემდეგ.

გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2023 წელს გერმანიაში დაახლოებით 243 000 უცხოელი იყო რეგისტრირებული, რომლებიც ქვეყნიდან დეპორტაციას ექვემდებარებოდა. ამავდროულად, მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას – 193 000 მიგრანტს – ჰქონდა დროებითი ყოფნის უფლება გერმანიაში იმის გამო, რომ მათი დაუყოვნებელი დეპორტაცია ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებლად იყო მიჩნეული.

2023 წელს, გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყნიდან არალეგალი მიგრანტების დეპორტაციის 16 430 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 27%-ით მეტია 2022 წლის მაჩვენებელზე.

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img