იანვარში სამშენებლო მასალების ფასი 2.2%-ით გაიზარდა

Published:

საქსტატის მონაცემებით, იანვარში მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასევის ინდექსი წლიურად 2.2%-ით გაიზარდა.

უფრო დეტალურად, ინდექსის ფორმირებაზე შემდეგმა ქვეჯგუფებმა იქონია გავლენა:

 • შენობები და ნაგებობები  და შენობების და ნაგებობების სამშენებლო
     სამუშაოები – ფასები გაიზარდა 3.9%-ით;
 • საავტომობილო გზები და რკინიგზა; სავტომობილო გზების და რკინიგზის
     სამშენებლო სამუშაოები – ფასები გაიზარდა 1.1%-ით;
 • კომუნალური ობიექტების ნაგებობები და სამშენებლო სამუშაოები – ფასები შემცირდა 3%-ით;
 • ნაგებობები და სხვა სამოქალაქო ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები – ფასები გაიზარდა 13.1%-ით;
 • შენობები და ნაგებობების აღება და საამშენებლო მოედნის მომზადება – ფასები გაიზარდა 5.9%-ით;
 • ელექტროსამონტაჟო, წყალგაყვანილობის და სხვა სამშენებლო სამონტაჟო
  სამუშაოები – ფასები ფაიზარდა 3.8%-ით;
 • სამშენებლო დამამთავრებელი და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები – ფასები გაიზარდა 4.3%-ით;
 • სხვა სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშოები -ფასები შემცირდა 5.9%-ით.

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img