რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან საქართველოში მშენებლობა 17.3%-ით გაიზარდა

Published:

2024 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.3
პროცენტით გაიზარდა. აღნიშნული ცვლილება, ძირითადად, განპირობებული იყო სამშენებლო
მასალებზე ფასების 0.6 პროცენტიანი ზრდით, რამაც 0.33 პროცენტული პუნქტი შეიტანა ჯამური
ინდექსის ცვლილებაში.
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა
8.4 პროცენტით. ინდექსის ზრდა, უმეტესწილად, გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 27.3 პროცენტიანი
ზრდით და სამშენებლო მასალების 4.5 პროცენტიანი გაძვირებით, რამაც შესაბამისად, 4.62 და 2.7
პროცენტული პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. ამასთან, 2022 წლის თებერვალთან
შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 17.3 პროცენტით.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2024 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების
ინდექსები (წინა თვესთან და წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით) და მის ფორმირებაში
მონაწილე ხარჯების კატეგორიების შესაბამისი წვლილები.

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img