Monday, September 25, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება6 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

6 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

კვი­რა, მთვა­რის ოც­და­მე­ერ­თე დღე და­ი­წყე­ბა 23:06-ზე, მთვა­რე ვერ­ძშია

კარ­გი დღეა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად; გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის; ვაჭ­რო­ბის­თვის. კარ­გია სა­ერ­თო მიზ­ნის­თვის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა, მო­მავ­ლის და­სახ­ვა; მგზავ­რო­ბა, მივ­ლი­ნე­ბა; საქ­მი­ა­ნო­ბის შეც­ვლა. მო­აგ­ვა­რეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი; და­ის­ვე­ნეთ. კარ­გი დღეა მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან გა­სა­თა­ვი­სუფ­ლებ­ლად. ნუ გა­დატ­ვირ­თავთ ღვიძლს. გა­ი­სე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. თა­ვის ტკი­ვი­ლი რომ აი­რი­დოთ, არ გა­და­ი­ღა­ლოთ გო­ნებ­რი­ვი სა­მუ­შა­ო­თი. მო­ე­რი­დეთ დიდ­ხანს კი­თხვა­სა და ტე­ლე­ვი­ზო­რის ყუ­რე­ბას. კარ­გია დი­ე­ტა. მი­ირ­თვით ხილი, ბოსტნე­უ­ლი, მარ­ცვლე­უ­ლი პრო­დუქ­ტი.

ვერ­ძი

კვი­რის ბოლო დღე არ არის ხელ­საყ­რე­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბის­თვის. კვი­რას არა­ფე­რი და­გეგ­მოთ, და­ზო­გეთ ძალა – მალე დაგ­ჭირ­დე­ბათ. გა­ა­კე­თეთ ისე­თი რამ, რაც დიდ ენერ­გი­ას არ მო­ი­თხოვს, მაგ­რამ ნამ­დვილ სი­ა­მოვ­ნე­ბას მო­გი­ტანთ.

კურო

კვი­რა პერ­სპექ­ტი­ულ ნაც­ნო­ბო­ბას მო­გი­ტანთ – შეხ­ვდე­ბით ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანს, იპო­ვით თა­ნა­მო­აზ­რეს. სა­ღა­მო დას­ვე­ნე­ბას უნდა და­ეთ­მოთ, მომ­დევ­ნო კვი­რა თქვენ­გან გაზ­რდილ აქ­ტი­ვო­ბას მო­ი­თხოვს.

ტყუ­პი

დღე ხელ­საყ­რე­ლია მე­გობ­რუ­ლი, ოჯა­ხუ­რი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, გა­სარ­თობ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბის­თვის. მარ­ტი­ვი კო­მუ­ნი­კა­ცია და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ყოფ­ნა გა­გამ­ხნე­ვებთ და ყო­ველ­დღი­უ­რი საზ­რუ­ნა­ვე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

კირჩხი­ბი

გაფრ­თხილ­დით, რომ არა­ვინ ჩა­გით­რით რა­ი­მე სა­ხის კონ­ფლიქ­ტში და თუ რო­მე­ლი­მე მო­კა­მა­თეს და­უ­ჭერთ მხარს, მე­ო­რეს დი­დად გა­ა­ნა­წყე­ნებთ. შე­ე­ცა­დეთ იყოთ ნე­იტ­რა­ლუ­რი.

ლომი

თუ კვი­რას არ გაქვთ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის გან­წყო­ბა, და­ის­ვე­ნეთ. ზოგ­ჯერ სი­ჩუ­მე, მარ­ტო­ო­ბა და სრუ­ლი სიმ­შვი­დე სა­უ­კე­თე­სო წა­მა­ლი და სა­სი­ცო­ცხლო ენერ­გი­ის წყა­როა. ამ დღეს არ არის სა­ჭი­რო აჩ­ქა­რე­ბა, კარ­გია დას­ვე­ნე­ბა და ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნა.

ქალ­წუ­ლი

დღეს კარ­გია გა­რე­მოს შეც­ვლა და გან­ტვირ­თვა. ნუ იტყვით უარს მოგ­ზა­უ­რო­ბებ­ზე, მოწ­ვე­ვა­ზე და სო­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე. მი­ი­ღებთ უამ­რავ და­დე­ბით ემო­ცი­ას და პო­ზი­ტი­უ­რი და­მუხ­ტვა დიდ­ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა!

სას­წო­რი

და­უთ­მეთ დღე­ვან­დე­ლი დღე თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას. ეს არა მხო­ლოდ შე­მა­ტებს თქვენს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბას გარ­კვე­ულ მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას, არა­მედ მოგ­ცემთ ცოდ­ნას და ძა­ლას ახა­ლი, თავ­ბრუ­დამ­ხვე­ვი მიღ­წე­ვე­ბის­თვის!

მო­რი­ე­ლი

შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დრო შო­პინ­გის­თვის, სა­მოგ­ზა­უ­რო პა­კე­ტე­ბის შე­სა­ძე­ნად, შვე­ბუ­ლე­ბის და­გეგ­მვის­თვის. დღეს მომ­გე­ბი­ა­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი ყო­ვე­ლი ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე შეგ­ხვდე­ბათ.

მშვილ­დო­სა­ნი

კარ­გი დღეა ახალ იდე­ებ­სა და გრძელ­ვა­დი­ან გეგ­მებ­ზე ფიქ­რის­თვის. ნუ იჩ­ქა­რებთ პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმას, ახლა თქვე­ნი ამო­ცა­ნაა და­ად­გი­ნოთ ყვე­ლა­ზე პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბი და შე­აგ­რო­ვოთ რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი ინ­ფორ­მა­ცია.

თხის რქა

ფრთხი­ლად იყა­ვით სა­უბ­რი­სას ადა­მი­ა­ნებ­თან, რომ­ლებ­მაც შე­იძ­ლე­ბა გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნონ თქვენს ბიზ­ნეს­რე­პუ­ტა­ცი­ა­ზე. თუ სა­კუ­თარ თავს უფ­ლე­ბას აძ­ლევთ, თქვათ ძა­ლი­ან ბევ­რი, გას­ცეთ კო­მერ­ცი­უ­ლი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბა, ისა­უბ­როთ უხერ­ხუ­ლად თქვენს უფ­როს­ზე, კო­ლე­გებ­ზე ან პარტნი­ო­რებ­ზე, და­ე­ლო­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს.

მერ­წყუ­ლი

დას­ვე­ნე­ბა, გარ­თო­ბა, უდარ­დე­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცია – ეს არის დღე­ვან­დე­ლი დღის ბედ­ნი­ე­რე­ბის რე­ცეპ­ტი. თქვენ უნდა გა­ექ­ცეთ მწვა­ვე პრობ­ლე­მებს და მი­ი­ღოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბა ცხოვ­რე­ბი­დან.

თევ­ზე­ბი

დროა იფიქ­როთ გარ­დაქ­მნებ­ზე, ცვლი­ლე­ბებ­ზე. იფიქ­რეთ იმა­ზე, თუ რო­გორ შეც­ვა­ლოთ ცხოვ­რე­ბა უკე­თე­სო­ბის­კენ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ოც­ნე­ბა, არ შე­ზღუ­დოთ თქვე­ნი ფან­ტა­ზია – ყვე­ლა­ფე­რი შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თუ ნამ­დვი­ლად მო­ინ­დო­მებთ.

RELATED ARTICLES

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები