Tuesday, November 29, 2022
spot_img
მთავარისამართალი„საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო“ -„გადაწყვეტილების მიზანი ნიკა გვარამიას დასჯა და კრიტიკული ტელეკომპანიის საქმიანობის...

„საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო“ -„გადაწყვეტილების მიზანი ნიკა გვარამიას დასჯა და კრიტიკული ტელეკომპანიის საქმიანობის შეფერხებაა

მმართველი პარტიის და მთავრობის ბოლო პერიოდის რიტორიკა და კონკრეტული ქმედებები მიზანმიმართულია იმისაკენ, რომ საქართველომ ევროკავშირის მხრიდან დადებითი პასუხი არ მიიღოს“,-„საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო“, ნიკა გვარამიას მიმართ საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ეხმაურება.

ორგანიზაციის განცხადებით,განაჩენი ნიკა გვარამიას დასჯას და ტელეკომპანიის საქმიანობის შეფერხებას ემსახურება.

„საქმის მასალების შესწავლისა და პროცესზე დაკვირვების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აღნიშნული საქმე არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რომლის მიზანი ნიკა გვარამიას დასჯა და კრიტიკული ტელეკომპანიის საქმიანობის შეფერხებაა“, – ნათქვამია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს” “განცხადებაში.

ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ „მედიის ცენზურისა და დაშინებისათვის მართლმსაჯულების სისტემის გამოყენება სახიფათო გზავნილია სხვა კრიტიკული მედიასაშუალებებისთვისაც.

„ამსაქმეზე, ბრალდებებისუსაფუძვლობაზემიუთითებდა „საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო“დასახალხო დამცველის მიერ სასამართლოში წარდგენილი სასამართლოსმეგობრის (Amicus Curiae) ორიმოსაზრება. ამასთან, უნდაითქვას, რომესარარისნიკაგვარამიასდევნისპირველიფაქტი. ნიკაგვარამიახშირადსაუბრობდამისიმოსყიდვის, დაშინებისმცდელობის, მისმიმართგანხორცილებული შანტაჯისდაოჯახისწევრებისთვალთვალისფაქტზე. ბოლოპერიოდში, კრიტიკულიმედიასაშუალებისდამფუძნებლებისათუმათიოჯახისწევრებისწინააღმდეგმიმართულისისხლისსამართლისსაქმეებით, 2021 წლის 5 ივლისისძალადობისორგანიზატორებისათვისპასუხისმგებლობისდღემდეარდაკისრებისჟურნალისტებზეფიზიკურიანგარიშსწორებისადამათისაქმიანობისხელშეშლისფაქტებისგახშირებითადაარაეფექტიანი გამოძიებისწარმოებითცხადიხდება, რომკრიტიკულიმედიასაშუალებებისსაქმიანობასაშიშიგახდა. წლებია, მართლმსაჯულებისსისტემისპოლიტიზებაქვეყნისერთ-ერთმთავარგამოწვევასდაევროპულიინტეგრაციისგზაზედაბრკოლებასწარმოადგენს. რთულიწარმოსადგენია, იმფონზე, როდესაცსაქართველომევროკავშირისწევრობაზეგანაცხადიწარადგინა დაგადაწყვეტილებისმიღებისმოლოდინშია, ხელისუფლებასარჰქონდესწარმოდგენილიისდამაზიანებელიეფექტი, რომელიცმისბოლოპერიოდისრიტორიკას, მედიაგარემოსგაუარესებისადაკრიტიკულიმედიასაშუალებისწინააღმდეგმიმართულქმედებებსშეიძლებამოყვეს.შესაბამისად, ჩნდებაგანცდა, რომმმართველიპარტიისდამთავრობისბოლოპერიოდისრიტორიკადაკონკრეტულიქმედებებიმიზანმიმართულიაიმისაკენ, რომსაქართველომევროკავშირისმხრიდანდადებითიპასუხიარმიიღოს“, – ნათქვამია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ განცხადებაში.

RELATED ARTICLES

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები